top of page

Ledelsescoaching forløb 2
- Den Inspirende Leder

Frem trivsel gennem ledelse og bliv en rollemodel

Som leder spiller du en central rolle i at fremme et positivt arbejdsmiljø. Forskning viser, at stress og negativitet hurtigt spreder sig på arbejdspladsen. Som en autoritet har du en betydningsfuld indvirkning på dine medarbejdere. Derfor er det afgørende, at du er opmærksom på din egen stemning og har evnen til at regulere den. Derudover er det også vigtigt at du kan fremme trivslen i din afdeling ved at skabe et trygt miljø, hvor der er plads til at udfolde sig. Ved at være en inkluderende, nærværende og rådgivende leder er du med til at styrke dine medarbejderes følelse af tilhørsforhold, formål og værdsættelse.

To mænd i Office

Bliv en Inspirerende Leder på 12 uger 

Vores Inspirerende Leder forløb, er en dybgående proces der hjælper dig at udvikle din emotionelle intelligens og dine ledelsesevner for at fremme trivsel i din organisation. Forløbet er inddelt i 3 faser.

1. Frem din emotionelle intelligens

At være bevidst om vores egne følelser og evnen til at styre vores adfærd samt at være i stand til at forstå og tage hensyn til andres følelser, er afgørende for at skabe et trygt og rart arbejdsmiljø.

Lær at registrere og regulere din egen stemning

Vi afsætter nogle sessioner til at hjælpe dig med at identificere de situationer, hvor du føler dig særligt udsat for intense følelser. Vi arbejder på at afkode, hvad der foregår inde i dig, og hvordan du kan hjælpe dig selv med at finde ro.

 

Lær at registrere andres følelser og tage hensyn til dem 

Vi bruger konkrete arbejdssituationer som udgangspunkt for at diskutere, hvordan du kan lære at aflæse andres følelser og adressere dem, således at dine medarbejdere føler sig set og hørt.

2. Den inspirerende leder

Her fokuserer vi på de seks nøgleelementer for at fremme trivsel i organisationen. Vi sikrer, at du bliver den leder, der sætter fokus på indflydelse, støtte, mening og belønning samt forudsigelighed og forventningsafstemning.

Tilegn dig redskaber til at være en nærværende personaleleder 

Baseret på dine erfaringer hjælper jeg dig med at forbedre dine færdigheder til at være nærværende ved aktivt at lytte til det, der bliver sagt, vise tilgængelighed og anvende coachende spørgsmål for at udvise interesse og støtte over for dine medarbejdere.

 

Lær at skabe ansvarlighed og engagement omkring dig gennem aktiv ledelse og empowerment  

Ved at lægge vægt på klare retningslinjer, inddragelse, støtte og feedback, vejleder jeg dig i at udvikle dig til en leder, som styrker kompetencerne hos sit team. Vi tager udgangspunkt i din eksisterende erfaring for at forbedre dine evner til at empower dine medarbejdere.

3. Den proaktive leder

Her fokuserer vi på evnen til at tage lederskab og handle proaktivt, når et problem opstår, for at forhindre, at det eskalerer. Du vil modtage værktøjer til at identificere hvornår og hvordan man kan handle i sådanne situationer.

Styrk dine egenskaber til at træde til og håndtere konflikter  

Det kan være udfordrende at vurdere, hvornår det er passende for en leder at intervenere i en konflikt og bidrage til dens løsning. Det er af afgørende betydning for at bevare en positiv atmosfære i afdelingen, at konflikter håndteres så hurtigt og effektivt som muligt. Vi drøfter, hvad du kan gøre, når konflikter opstår.

 

Tilegn dig evnen til at håndtere medarbejderes mistrivsel på et tidligt tidspunkt for at forhindre, at det udvikler sig til et større problem

Vi bruger stresstrappen som udgangspunkt for at assistere dig med at identificere, hvornår det er tid til at træde til og hvordan du kan støtte en medarbejder med at genoprette trivslen.

Opsamling

Vi reflekterer over det, du har lært, og hvordan du kan anvende denne viden i din hverdag fremadrettet.

Med vores Inspirerende Leder forløb får du:

  • Dyber selvindsigt og selv-reguleringsevner

  • Øget følelsesmæssig og social intelligens i ledelsen

  • 12 1-til-1 sessioner hvor dine lederkompetencer er i fokus.

  • Evnen til at skabe et sundt arbejdsmiljø

  • Øget trivsel ved at inddrage, lytte og kommunikere bedre

  • Evne til at agere proaktiv og forhindre at problemer eskalerer

bottom of page