top of page

Ledelsescoaching forløb 1
- Den Kompetente Leder

Find balancen og styrk dine færdigheder i lederrollen

Din trivsel er afgørende for din evne til at støtte og udvikle dine medarbejdere, træffe de rette beslutninger og præstere optimalt på arbejdspladsen. Vores ledelsesforløb hjælper dig med at finde balance i ledelsesrollen og udvikle dine lederfærdigheder, så du kan føle dig kompetent og tryg i din rolle. Vi ruster dig til at blive den leder, du ønsker at være, gennem øget selvindsigt, værdifulde redskaber og løbende sparring.

møde

Forstærk dine kompetencer som leder 

Vores Kompetent Leder forløb er en omfattende proces, der hjælper dig med at opnå balance og udvikle dine lederegenskaber. Forløbet er opdelt i fire faser og varer 15 uger.

1. Forventninger til ledelsescoaching

Ud fra de udfordringer du møder i din rolle, vil vi etablere en plan for forløbet.

Gennemgang af dine styrker og potentialer for vækst

I den første session fokuserer vi på at analysere dine styrker og svagheder og udforme et skræddersyet ledelsescoaching forløb tilpasset dine specifikke behov. Forløbet beskrevet nedenfor er derfor vejledende.

2. Find balancen

Din trivsel er essentiel for din udvikling og evne til at være en kompetent leder. Derfor er det en integreret del af vores ledelsescoaching forløb. Du kan vælge at starte med det punkt eller tage det på et senere tidspunkt i forløbet, der passer dig.

Lær din stress symptomer og stresshåndtering værktøjer

I denne session vil vi drøfte, hvordan du identificerer dine stresssymptomer og fokusere på at give dig konkrete og praktiske værktøjer til at håndtere pres på arbejdspladsen.

 

Støtte til at tackle overtænkning

Her vil du blive introduceret til en metode til at reducere mental overbelastning. Du vil lære at styre dine tanker og bekymringer, så du kan bremse den konstante strøm af tanker og frigøre mental plads og overskud. 

 

Hjælp til prioritering og effektiv tidsstyring

Vi undersøger dine evner inden for prioritering og tidsstyring, samt hvordan vi kan styrke dem. Du vil modtage værktøjer til at forbedre disse evner yderligere.

 

3. Udvikling af ledelsesfærdigheder

I denne fase er vores fokus rettet mod at identificere dine styrker samt de områder, hvor der er plads til udvikling. Vi bruger forskellige redskaber til at udforske din personlighed og afklare dine kerneværdier. Baseret på dette, arbejder vi målrettet på at forstærke dine kompetencer som leder.

Øget selvindsigt gennem analyse af personlighedstræk 

Du vil have adgang til at gennemføre en personlighedstest, som vil bidrage til at give dig en dybere forståelse af dig selv. Testen vil afsløre, hvorfor du handler, som du gør, identificere dine styrker og svagheder, og hjælpe dig med at identificere områder, du bør fokusere på for at bevare roen i vanskelige situationer.

Styrkelse af dine kompetencer på udfordrende områder 

Afhængigt af dine individuelle behov, vil vi benytte et antal coaching-sessioner til at omdanne visse begrænsende mønstre til mere positive vaner. Dette kan omfatte emner som tidsstyring eller justering af forventninger for at opnå et mere realistisk niveau.

Vejledning til håndtering af komplekse relationer inden for ledelse, bestyrelse og interessenter

Vi starter med at analysere udfordrende situationer på arbejdspladsen og sikrer, at du bliver rustet til at håndtere dem effektivt. Her vil du få adgang til redskaber, der vil hjælpe dig med at kommunikere vanskelige, men nødvendige budskaber på en hensigtsmæssig måde.

4. Målrettet og autentisk ledelse

Med udgangspunkt i dine kerneværdier vil du være i stand til at udøve autentisk lederskab, hvor dine værdier fungerer som en drivkraft til at opnå dine mål.

Afklaring af personlige kerneværdier og de vigtige egenskaber du gerne vil have som leder

Vi identificerer dine kerneværdier så du kan integrere dem i din ledelse. Dette er et værdifuldt værktøj, der vil bistå dig i at træffe vanskelige beslutninger og give dig motivation til at nå dine mål.

Bliv en dygtig beslutningerstager i en flertydig og uforudsigelig verden

At bestride en lederrolle indebærer at navigere i et konstant skiftende miljø, hvor vi ikke altid har alle detaljer til rådighed når beslutninger skal træffes. Vi arbejder på at styrke din evne til at bevare kontrol og handle effektivt i sådanne situationer.

Tackling af hyppigt forekommende dilemmaer i ledelsesrollen 

Sammen gennemgår vi de dilemmaer, du står overfor på arbejdspladsen, og udforsker de mest effektive løsningsmuligheder. Derudover vil du blive introduceret til en metode, der kan støtte dig i denne proces fremadrettet.

 

Styrk din målsætning og din evne til at bevare overblik

At være en effektiv leder indebærer at have klare mål, tydelig kommunikation og evnen til at opretholde overblikket. Sammen sikrer vi, at dit ledelsesmæssige roadmap bliver etableret.

Opsamling

Vi reflekterer over det, du har lært, og hvordan du fortsat kan anvende denne viden fremadrettet

Med vores Kompetent Leder forløb får du:

  • Mental klarhed og overskud

  • Tydelig og autentisk lederskab

  • Struktur og overblik

  • 15 1-til-1 sessioner hvor dine lederkompetencer er i fokus.

  • Effektiv kommunikation

  • Styrket samarbejdsevner

  • Øget beslutsomhed og handlekraft

  • Ro og selvtillid i din lederrolle

bottom of page