top of page

Ledelsescoaching, din vej til trivsel i ledelsesrollen

At møde de talrige forventninger til en leder kan virke overvældende. Forventningerne til rollen er stærkt stigende, især med krav om hjemmearbejde, øget medarbejderomsætning og indtræden af Generation Z på arbejdsmarkedet. Ledelsescoaching spiller en afgørende rolle i at støtte ledere med at opnå balance mellem arbejds- og privatliv, forbedre effektiviteten, styrke medarbejdernes trivsel og håndtere de komplekse dilemmaer, der opstår i ledelsesroller.

Hvad er Ledelsescoaching?

Formålet med ledelsescoaching er at hjælpe dig som leder med at identificere dine styrker og svagheder, udforske nye strategier og værktøjer til effektiv ledelse, og opnå dine karrieremæssige og organisatoriske mål. 

 

Gennem en serie af samtaler, refleksioner og øvelser, støtter jeg dig i at opdage og løse udfordringer, udvikle din ledelsesstil, og skabe et positivt og inspirerende arbejdsmiljø for dine ansatte. 

 

Desuden kan jeg hjælpe dig med at øge din bevidsthed om din egen indre tilstand og lære dig at regulere den, så du kan undgå at sprede negativ stemning på arbejdspladsen og dermed bidrage positivt til organisationens miljø.

 

Ledelsescoaching er en værdifuld ressource for ledere på alle niveauer, fra nyuddannede til erfarne ledere, der ønsker at forbedre deres præstationer og ledelseskompetencer.

 

Du kan vælge et af vores forløb eller vi kan sammen skræddersy et forløb der passer lige præcis dine behov og ønsker. 

brainstorm

Ledelsescoaching forløb

Forløb 1
-Den Kompetente Leder

Portræt af forretningskvinde

Find balancen og styrk dine færdigheder i lederrollen

 • Gennemgang af dine styrker og potentialer for vækst

 • Øget selvindsigt gennem analyse af personlighedstræk 

 • Styrkelse af dine kompetencer på udfordrende områder

 • Vejledning til håndtering af komplekse relationer inden for ledelse, bestyrelse og interessenter 

 • Lær at kende din stress symptomer og stresshåndterings værktøjer

 • Støtte til at tackle overtænkning

 • Hjælp til prioritering og effektiv tidsstyring

 • Afklaring af personlige kerneværdier og de vigtige egenskaber du gerne vil have som leder

 • Bliv en dygtig beslutningerstager i en flertydig og uforudsigelig verden

 • Tackling af hyppigt forekommende dilemmaer i ledelsesrollen 

 • Styrk din målsætning og din evne til at bevare overblik

Frem trivsel gennem ledelse og bliv en rollemodel

 • Lær at registrere og regulere din egen stemning

 • Lær at registrere andres følelser og tage hensyn til dem 

 • Tilegn dig redskaber til at være en nærværende personaleleder

 • Lær at skabe ansvarlighed og engagement omkring dig gennem aktiv ledelse og empowerment

 • Styrk dine egenskaber til at træde til og håndtere konflikter 

 • Tilegn dig evnen til at håndtere medarbejderes mistrivsel på et tidligt tidspunkt for at forhindre, at det udvikler sig til et større problem

Forløb 2
-Den Inspirerende Leder

business mand
bottom of page