top of page

Stresshåndtering med fokus på Positiv Kommunikation

Ønsker du at dit team bliver bedre til at håndtere stress og forbedre deres måde at kommunikere på for at øge trivsel på arbejdspladsen? Denne workshop giver dit team en god forståelse af, hvad stress er, og hvordan det påvirker vores kommunikation. Den giver værktøjer til at reducere vores individuelle stressniveau og kommunikere bedre, så stress kan stoppes og ikke sprede sig i organisationen. Workshoppen fremhæver forståelsen af, hvor vigtig kommunikation er for at trives på arbejdspladsen og giver konkrete værktøjer til aktivt at lytte og kommunikere konstruktivt, også når det drejer sig om at formidle komplekse og svære beskeder.

Stresshåndtering & Positiv Kommunikations
Workshop

Første del af denne workshop fokuserer på stress. Vi identificerer, hvad stress er, hvad der sker i vores krop, når vi oplever stress, og ser på forskellen mellem kortvarig stress og langvarig stress. Derefter begynder vi at se på stressens betydning for vores kommunikation og hvordan stress og negativitet kan sprede sig inden for organisationen, hvis vi ikke er opmærksomme.

Efterfølgende ser vi på, hvad vi som individer kan gøre for at reducere, håndtere og forebygge stress; og hvordan vi kan være opmærksomme på vores verbale, og også ikke-verbale kommunikation for at forbedre måden, vi kommunikerer med hinanden på og dermed reducere misforståelser på arbejdspladsen.

Workshoppen inkluderer mange små gruppeøvelser for at gøre læringen mere underholdende og hjælpe med at øve og huske de modeller, der præsenteres.

At afholde en Stresshåndteringsworkshop med fokus på Positiv Kommunikation vil hjælpe dit team med at blive opmærksom på deres stress og hvordan det kan påvirke andre samt give dem konkrete værktøjer til at reducere deres stressniveau og hjælpe dem med at kommunikere bedre med hinanden under stressende perioder.


"Vi brugte Justine til en workshop i anledning af Danmarks mentale sundhedsdag. Justine havde sammensat et program, som både gav viden og øvelser til vores medarbejdere. Justine gjorde det på en spændende og vidende måde, som vores medarbejdere satte pris på – det gav dem mulighed for at blive klogere sammen med deres kollegaer."

Lene Klejs Stuhr –  Associate Vice President, HR Nordic - Agilent Technologies

Business Office-møde

Workshop Agenda

  • Hvad er stress? Den neurologiske og fysiologiske forandring i kroppen samt forskellen mellem kortvarig og langvarig stress.

  • Virkningen af stress på vores kommunikation

  • Hvordan stress og negativitet spreder sig i organisationen

  • 5 værktøjer til at reducere og håndtere stress

  • Fordelene ved positiv kommunikation

  • Hvordan man lytter aktivt (model og gruppeøvelse)

  • Hvordan man kommunikerer konstruktivt (model og gruppeøvelse)

Praktisk information om workshoppen

Investering:

Denne workshop koster mellem DKK 10.000 og DKK 20.000 ekskl. moms afhængigt af antallet af deltagere.

Sprog:

Workshoppen kan leveres på dansk, engelsk eller fransk.

bottom of page