top of page

Stressforedrag og workshops for organisationer

Kunne du tænke dig at give dine medarbejdere​ mere viden om stress og om hvordan man kan forebygge det? Eller høre, hvad de synes er stressende på arbejdspladsen og hvordan I kan reducere stress i organisationen? Jeg kommer gerne og holder et foredrag eller ​laver en workshop om stress hos Jer. 

Stress Management foredrag

Vi taler alle sammen om stress men hvad er stress egentligt og hvordan opstår det?

​Ved at afholde et foredrag om stress i din organisation giver du dine medarbejdere muligheden for at blive klogere på stress. De vil få en bedre forståelse for hvad stress er og hvordan de kan blive opmærksomme på det og forebygge det inden det tager overhånd.

Igennem foredraget, vil din organisation lære om:

  • Hvad stress er

  • Hvad stress symptomer er

  • Hvor​for er det er vigtigt at lytte til stress symptomer

  • Hvad er de langvarige konsekvenser af stress 

  • Hvad kan den enkelte gøre for at forebygge stress

  • Tips til at reducere stress i organisationer

​Ved at lære at forebygge og genkende stress i en tidlig fase, reducerer din virksomhed omkostninger og gener relateret til stress behandlinger og sygemeldinger. Jo tidligere man behandler stress, desto hurtigere og nemmere har man ved at komme sig.  

Foredraget varer 2 timer. Det kan afholdes på dansk, engelsk og fransk. 

Foredraget kan også suppleres af en stress management workshop, hvis du ønsker at kende dine medarbejderes bud på, hvad de oplever som stressende på arbejdspladsen, samt hvad der kunne laves om i organisationen for at forebygge eller reducere stress.

Foredrag om stress i virksomheder
Stress workshop i virksomheder

Stress Management

Workshop

En stress forebyggelses workshop er en mulighed for din virksomhed for at få dine medarbejderes forslag til, hvordan I kan blive bedre til at forebygge stress internt. ​

En workshop varer cirka 6 timer og inkluderer:

  • Foredrag om stress og hvordan man kan forebygge det på det individuelle niveau (2 timer)

  • Brainstorming i små grupper af ca. 6 personer om stressfaktorer og løsninger på arbejdspladsen (30 minutter)

  • Diskussion, syntese og prioritering af forslag i små grupper (1,5 time)

  • Fremlæggelse af de forskellige gruppers resultater i plenum (1 time, eventuelt mere hvis mange grupper)

En workshop er et godt værktøj til at bygge bro mellem ledelse og medarbejdere hvad angår stress. Medarbejderne får mulighed for at sige højt, hvad de oplever er stressende på deres arbejdsplads ​og samtidig inddrages de aktivt i at finde løsninger. Ledelsen får direkte feedback og input til mulige ændringer til at forebygge stress i organisationen.

Er du interesseret, så kontakt mig venligst, så vi kan afklare ​jeres behov og planlægge en skræddersyet workshop til jer. 

bottom of page