top of page

Stresscoaching

Trænger du til at slippe for din stress? Stresscoaching, udført af en stresscoach, er én af de bedste løsninger på markedet til at håndtere og forebygge stress. Stresscoaching arbejder i dybden med din stress. Du får gode værktøjer til at finde ro og balance igen, hjælp til at identificere og håndtere dine stressfaktorer og coaching til at forebygge stress fremadrettet.

Hvad er stress egentlig? 

Vi bliver alle udsat for stress både i vores professionelle- og i vores personlige liv. Ca. 430.000 dansker har symptomer på alvorlig stress hver dag og ca. 35.000 er sygemeldte med stress.

 

Stress er en helt naturlig reaktion på begivenheder i tilværelsen, som opleves, når ydre eller indre krav overstiger ens ressourcer. Stress opleves både fysisk og psykisk. Stress sker ubevidst og hjælper os til enten at kæmpe eller flygte i en farlig situation ved at udløse stresshormoner.

 

Det er en biologisk mekanisme der mobiliserer vores ressourcer så vi kan agere hurtigt. Kortisol og adrenalin stiger. Fedt og sukker indholdet i blodet forøges, pulsen og blodtrykket stiger, åndedrættet bliver mere intenst​, musklerne spændes​, immunsystemet styrkes og hjernen skifter til den automatiske del mens adgang til intellektet reduceres.

 

På den korte bane er stress positivt da det hjælper os med at løbe stærkt eller at præstere i en given situation. Men når stress er langvarig og kroppen ikke når at restituere efter den er blevet stresset, bliver vores krop og hjerne overbelastet, og vi mærker fysiske, kognitive og adfærdsmæssige symptomer:

Kognitive symptomer:

 • Tankemylder

 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær 

 • Nedsat præstationsevne

 • Vanskeligheder til at træffe beslutninger

 • Øget tendens til fejl og sjusk

Fysiske symptomer:

 • Hovedpine

 • Spændinger i kroppen

 • Uro i kroppen

 • Søvnforstyrrelser

 • Svimmelhed

 • Hjertebanken 

 • Trykken og smerter ved brystregion

 • Kort åndedræt

 • Mave-og fordøjelsesproblemer (diarré, forstoppelse)

 • Nedsat sexlyst og rejsning

 • Blødningforstyrrelser (kvinder)

 • Hyppige infektioner

Adfærdsmæssige symptomer:

 • Rastløshed

 • Ændret appetit (overspisning eller manglende madlyst)

 • Irritabilitet

 • Aggression og kort lunte

 • Nedsat empati

 • Social tilbagetrækning

 • Flere konflikter

Advarselsignaler bliver kun værre, og konsekvenserne mere alvorlige og langvarige, hvis de ignoreres. Vedvarende, langvarig stress er en risikofaktor for at udvikle helbredstruende problemer såsom:

 • Psykiske problemer, herunder depression, angst og personlighedsforstyrrelser

 • Hjertesygdomme, såsom forhøjet blodtryk, unormal hjerterytme, hjerteanfald og slagtilfælde

 • Fedme og andre spiseforstyrrelser

 • Seksuel dysfunktion, såsom impotens og for tidlig sædafgang hos mænd 

 • Hud- og hårproblemer, såsom acne, psoriasis, eksem og permanent hårtab

 • Gastrointestinale problemer, såsom gastroøsofageal refluks, gastritis, og irritabel colon

 

Hvis man har en følelse af ​​at være overvældet og under markant pres i længere tid, og oplever nogle af de nævnte symptomer, så er det vigtigt at søge hjælp. En stresscoach kan tilbyde dig personlig support til at få dit nervesystem til at slappe af, identificere og kontrollere stressudløsere i dit liv og bedre styre, hvordan du reagerer på stress.

Hvad er stress?

Tag en gratis stresstest 

Testen tager kun 5 minutter og giver dig et godt billede af hvor stresset du endelig er. Det er gratis og anonymt, og du er med til at skabe mere viden om hvor udbredt stressen er i Danmark.

Stresscoaching

Hvad er stresscoaching?

Stresscoaching er en anerkendt og eftertragtet metode, der er specielt udviklet for at behandle stress i alle stadier og belastningsgrader. Stresscoaching arbejder i dybden med din stress.

Jeg hjælper dig ved at behandle din stress i 3 faser: 

 1. Den første fase handler om at få dig ud af stresstilstanden. Her vil du få gode værktøjer til at finde ro og balance igen. Du vil også lære en metode til bedre at styre dine tanker - med den lærer du at slukke for den lille motor som kører i baghovedet og dermed frigive mental plads. Formålet med denne fase er at få dit nervesystem til at slappe af og dine stresshormoner ned, så du ikke længere føler dig stresset.

 2. Den anden fase handler om at identificere og lære at håndtere det der udløser stressen hos dig. Her vil vi arbejde med at få øje på dine stressfaktorer og lære dig hvordan du bedre kan håndtere dem. Du får også mulighed for at lære dig selv bedre at kende. Jeg tilbyder dig at tage en personlighedstest og at finde ud af hvad dine kerneværdier er, så du er bedre i stand til at leve et liv i overenstemmelse med den person du er. 

 3. Den tredje fase handler om at forebygge stressen fremadrettet. Her bruger jeg life coaching værktøjer til at ændre de vaner og handlingsmønstre der udløser stressen hos dig.  Jeg kan også tilbyde dig coaching som hjælper dig med at stoppe overtænkning, lære at sige fra, have realistisk forventninger eller at prioritere dig selv - afhængigt af din behov.

 

Ifølge COPESTRESS forskningsprojektet er stresscoaching mere effektiv end almindelig psykologhjælp til at afhjælpe stress. 

 

Life- og stresscoaching lærer dig at lægge mærke til, hvad der forårsager din stress.  Du lærer, hvordan du kan håndtere de svære arbejds- eller private situationer, der udløser stress hos dig og du får nogle værktøjer til at holde balancen og bevare roen. Jeg hjælper dig trin for trin tilbage til et liv uden stress i løbet af 10 sessioner.

 

Et succesfuldt forløb kræver at:

 • Du kommer så hurtigt som muligt i gang med stresscoaching

 • At vi afholder en session hver uge i den første måned og hver 2. uge efterfølgende

 • At du får lavet de øvelser der skal laves til hver session

 • At du er klar til både at blive afstresset men også til at arbejde med dig selv, så vi kan forebygge, at du bliver ramt af stress igen

 

Du er meget velkommen til at høre mere ved at bestille en gratis indledende samtale.

 Stress udviklingen

 

Vores krop fortæller os, at vi er belastet ved at sende os signaler. Dette er hvad vi kalder stresssymptomer. Hvis man oplever stresssymptomer som ikke aftager eller som ofte kommer igen er det meget vigtigt at lytte til dem. De fortæller os at vi er overbelastet og nogle tilpasninger er nødvendige i vores liv for vi kan have det bedre. Symptomerne bliver kun værre, og konsekvenserne mere alvorlige og langvarige, hvis de ignoreres. Her kan du se et eksempel på hvordan stress symptomer kan udvikle sig til at blive alvorlige.

                

Almindelige
stress symptomer

 • Midlertidig hjertebanken/rysten

 • Svedtendens

 • Tørhed i munden

 • “Sommerfugle i maven”

 • Knugen i brystet eller maven

 • Anspændthed

Moderate

stress symptomer

 • Træthed

 • Sover dårligt om natten

 • Tænker hele tiden

 • Uro i kroppen

 • Indre modstand/modvilje

 • Irritabel

 • Lettere til tårer

 • Indesluttet

Alvorlige

stress symptomer

 • Glemmer ting

 • Eksem og sygdom forværres

 • Uforklarlige smerter

 • Større forbrug af stimulanser

 • Aggressivitet

 • Mindre social

 • Mave og tarmproblemer

 • Blødningsforstyrrelser

 

Burnout

 • Nervesammenbrud

 • Ildebefindende/besvimelse

 • Hukommelsessvigt

 • Angst

 • Depression

 • Udbrændthed

 • Andre psykiske og fysiske lidelser

Bliv stressfri på 12 uger

Vores stresscoaching forløb er et dybtgående proces der hjælper dig med at reducere, håndtere og forebygge stress så du aldrig kommer til at lide af stress igen. Forløbet er inddelt i tre faser.

Bliv stressfri på 12 uger

1. Stressreduktion

Du får en forståelse for, hvad stress egentlig er, samt 10 effektive værktøjer til at finde ro og balance igen - både fysisk og mentalt.

Session 1: Den første session fokuserer på at give dig nogle konkrete og brugbare værktøjer for at mindske dine stress symptomer og få dit nervesystem til at falde til ro. Jeg vil også starte sessionen med at fortælle dig hvad stress er og hvad der sker fysisk og mentalt når du føler dig stresset 

 

Session 2: I den anden session bliver du præsenteret for en metode til at reducere mental overbelastning. Du lærer at styre dine tanker og bekymringer så du kan slukke for den lille motor der konstant kører i baghovedet og frigive noget mental plads.

2. Stresshåndtering

Vi kigger på hvilke specifikke situationer udløser stress hos dig og hvordan du bedre kan håndtere det. Du får muligheden for at lære dig selv bedre at kende ved hjælp af en personlighedstest og ved at finde og arbejde med dine kerneværdier. På den måde bliver du bedre i stand til at leve et liv i overensstemmelse med den person du er.

Session 3: I denne session vil vi identificere det der udløser stress hos dig og taler om hvordan du helt konkret kan håndtere dine stressfaktorer fremadrettet. 

 

Session 4: I fjerde session vil du få en dybere forståelse for, hvad der kan føre til stress. Vi vil tale om hvor vigtigt det er for os mennesker at være en del af flokken og at blive anerkendt af andre, og hvilket pres det resulterer i hos (individet) 

 

Session 5: Vi arbejder med at finde ud af, hvad der er vigtigt for dig for at trives i dit liv og derved komme frem til dine kerneværdier. Det er et godt værktøj til at hjælpe dig med at træffe svære beslutninger og med at komme tilbage til din kerne når du oplever tvivl eller stress.

 

Session 6: Du får mulighed for at tage en personlighedstest, der hjælper dig til at forstå dig selv bedre. Du finder ud af hvorfor du agerer som du gør, hvad er dine styrker og svagheder, samt hvad du skal fokusere på for at komme i balance igen i svære tider. 

3. Stressforebyggelse

Vi arbejder ved hjælp af lifecoaching, med at ændre de mønstre som er med til at udløse stress hos dig. Gennem åbne spørgsmål, hjælper jeg dig med at nå det som du har brug for, for at forblive stressfri fremadrettet. Denne fase bliver tilpasset specielt til dig og lige netop dine behov.

Opsamling

Vi definerer dine mål sammen afhængig af dit behov. Her er 3 eksempler på det vi kunne fokusere på.

Session 7: At lære at sige fra

 

Session 8: At lære at lytte til sig selv og at prioritere sig selv

 

Session 9: At have realistisk forventninger til sig selv

 

Session 10: Vi samler op og kigger eventuelt på hvordan du kan komme godt i gang på arbejde igen hvis du har været sygemeldt med stress.

Med mit stresscoaching forløb
får du:

 • Værktøjer til at finde ro og balance igen.

 • Metoder til at styre dine tanker og bekymringer.

 • 10 1-til-1 sessioner hvor din bedring er i fokus.

 • Vendt dine begrænsninger, så du kan modstå stress.

 • En personlighedstest, så du bedre kan forstå dig selv og ved hvad du skal gøre for at komme i balance igen i svære tider. 

 • Forståelse for dine kerneværdier, så du ved hvad der er vigtigt for at du trives.

 • Hjælp til hvordan du kommer godt på arbejde igen efter en sygemelding.

bottom of page